Handelsbanken söker Internrevisor till Group Audit (CRT)

Scroll to content


Handelsbanken logo2020.png

 

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen – både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt.

Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Utöver vårt kontorsnät utgörs även vår verksamhet av flera stora affärsområden och enheter. I hela koncernen är vi drygt 12 000 medarbetare.

Om tjänsten

Group Audit har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordning av revisionsfrågor inom koncernen och bidrar med sitt arbete till att upprätthålla ordning och reda och att uppnå bankens mål. Avdelningen ansvarar för utvärdering och granskning av intern styrning, riskhantering och kontroll, samt granskning av räkenskaper och årsredovisning. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och avrapporterar löpande utförd revision till granskade enheter, bankledning och bankens externa revisorer. Vi söker nu en internrevisor till CRT, den grupp som ansvarar för den interna revisionen av Handelsbanken Capital Markets, Private Banking, Asset Management samt tillhörande supportfunktioner. I ansvaret ingår även att granska koncernens fondbolag.

Den aktuella enheten sitter i lokaler vid Blasieholmstorg och består av sex medarbetare. Arbetet är riskbaserat där vår bedömning av riskerna i verksamheterna ligger till grund för vilka områden som ska granskas och vad vi vill uppnå med granskningen. Internrevisionen bedrivs utifrån vedertagen revisionsmetodik och etablerade standarder. Att arbeta med internrevision på Handelsbanken kommer ge dig stor inblick i olika delar av bankens verksamhet. Du kommer ha regelbundna kontakter med olika delar av verksamheten, vilket ger dig möjligheter att bygga ett brett nätverk inom banken.

Dina kompetenser och personliga egenskaper

Vi ser gärna att du har en akademisk examen och erfarenhet av extern- och/eller internrevision av finansiella bolag. Du är intresserad av och har en stor förståelse för värdepappersmarknaden och de produkter banken erbjuder samt är insatt i de lagstadgade kraven inom värdepappersmarknaden. Vidare har du även goda kunskaper om finansiella instrument. Erfarenhet från finansiell sektor och i synnerhet tradingverksamhet är meriterande men inget krav.

För att trivas och utvecklas i rollen som internrevisor är du en social person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team och uttrycker dig väl både i tal och skrift. Vi arbetar aktivt med certifieringar varför det är meriterande om du är certifierad inom revisionsområdet, exempelvis som CIA, eller har som mål att bli certifierad i framtiden.

Övrigt

I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Ogunsen Executive Search. Urvalet av ansökningar sker löpande. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Varför Ogunsen?

Vi utgår alltid från kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar och kopplar detta till uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar. En lyckad rekrytering innebär att kandidaten bidrar till företagets utveckling samtidigt som hon/han utvecklas som individ.

  • Personligt engagemang

    Våra medarbetare gör det ”lilla extra” och sätter kunden och kandidaten i centrum. Som en mindre aktör är vi flexibla, snabbfotade och serviceinriktade

  • Öppen kommunikation

    Vi är tydliga, lyhörda och ärliga i dialogen med kunder och kandidater vilket är viktiga byggstenar för ett lyckat resultat och en långsiktig relation.

  • Erfarenhet & proaktivitet

    Vi kombinerar lång erfarenhet och kunskap med att ligga steget före och kontinuerligt arbeta med förnyelse.

Förmåga att identifiera och presentera mycket bra kandidater

"Jag har samarbetat med Ogunsen flera gånger och har alltid varit nöjd med resultatet. Kompetensen jag har haft behov av är sällsynt, eftertraktad och svårfångad.

Konsulterna på Ogunsen har snabbt förstått rollen och dess komplexitet och kunnat identifiera och presentera mycket bra kandidater. Viktigt är även att lyfta att kandidaterna haft en väldigt bra upplevelse genom processen och upplevt en tydlig, transparant och informativ process."

Christoffer Axelsson Head of Operations, AMF Kapitalförvaltning

 

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor