Handelsbanken söker Internrevisorer till Group Audit (CRI)

Scroll to content

Handelsbanken logo2020.png

 

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen – både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt.

Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Utöver vårt kontorsnät utgörs även vår verksamhet av flera stora affärsområden och enheter. I hela koncernen är vi drygt 12 000 medarbetare.

Om tjänsten

Group Audit har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordnar revisionsfrågor inom koncernen. Avdelningen ansvarar bland annat för utvärdering och granskning av den interna kontrollen, styrningsprocesser, riskhantering och regelverksefterlevnad samt granskning av räkenskaper och årsredovisningen. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och avrapporterar löpande utförd revision till granskade enheter, bankledning och bankens externa revisorer. Den aktuella enheten sitter i lokaler vid Blasieholmstorg.

Vi söker nu två medarbetare till CRI, den grupp som ansvarar för granskningen av Centrala Finans- och Ekonomiavdelningen, Oberoende Riskkontroll och Handelsbanken International. CRI består av 11 medarbetare varav fyra utomlands. Som internrevisor kommer du att granska processer, applikationer och funktioner i Sverige och utomlands. Du kommer även att vara delaktig i framtagandet av riskanalyser och internrevisionsplaner. Arbetet ger dig stor insyn och möjlighet att fördjupa dina kunskaper i regelverkskraven inom de verksamhetsområden du reviderar.

Dina kompetenser och personliga egenskaper

Vi ser gärna att du har en akademisk examen och erfarenhet av extern- och/eller internrevision av finansiella bolag. Du är intresserad av och har en stor förståelse för värdepappersmarknaden och de produkter banken erbjuder samt är insatt i de lagstadgade kraven inom värdepappersmarknaden. Vidare har du även goda kunskaper om finansiella instrument. Du är har goda kunskaper i regelverk för redovisning. Det är meriterande om du har kunskap om kapitaltäckningsregelverket.

För att trivas och utvecklas i rollen som internrevisor är du en social person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team och uttrycker dig väl både i tal och skrift. Vi arbetar aktivt med certifieringar varför det är meriterande om du är certifierad inom revisionsområdet, exempelvis som CIA, eller har som mål att bli certifierad i framtiden. 

Övrigt

I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Ogunsen Executive Search. Urvalet av ansökningar sker löpande. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Varför Ogunsen?

Vi utgår alltid från kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar och kopplar detta till uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar. En lyckad rekrytering innebär att kandidaten bidrar till företagets utveckling samtidigt som hon/han utvecklas som individ.

  • Personligt engagemang

    Våra medarbetare gör det ”lilla extra” och sätter kunden och kandidaten i centrum. Som en mindre aktör är vi flexibla, snabbfotade och serviceinriktade

  • Öppen kommunikation

    Vi är tydliga, lyhörda och ärliga i dialogen med kunder och kandidater vilket är viktiga byggstenar för ett lyckat resultat och en långsiktig relation.

  • Erfarenhet & proaktivitet

    Vi kombinerar lång erfarenhet och kunskap med att ligga steget före och kontinuerligt arbeta med förnyelse.

Förmåga att identifiera och presentera mycket bra kandidater

"Jag har samarbetat med Ogunsen flera gånger och har alltid varit nöjd med resultatet. Kompetensen jag har haft behov av är sällsynt, eftertraktad och svårfångad.

Konsulterna på Ogunsen har snabbt förstått rollen och dess komplexitet och kunnat identifiera och presentera mycket bra kandidater. Viktigt är även att lyfta att kandidaterna haft en väldigt bra upplevelse genom processen och upplevt en tydlig, transparant och informativ process."

Christoffer Axelsson Head of Operations, AMF Kapitalförvaltning

 

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor