Föreningen Svensk Värdepappersmarknad söker Junior Jurist

Scroll to content


SVPM Logotyp Liggande JPEG.jpg


Föreningen Svensk Värdepappersmarknad är en intresseorganisation som representerar 23 svenska, nordiska och globala banker, investmentbanker och värdepappersföretag verksamma på den svenska värdepappersmarknaden. Föreningen som bildades år 1908 har som grundläggande uppgift att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. Verksamheten bygger till stor del på arbete som utförs inom ramen för ett femtiotal arbetsgrupper där medlemmarnas representanter hanterar och diskuterar frågor av vikt för svensk värdepappersmarknad.

En stor del av föreningens arbete relaterar till regleringar som har sitt upphov i Sverige eller på EU-nivå, men föreningen arbetar även med mer övergripande policyfrågor och kommer att öka kommunikationsinsatserna efter sommaren 2021. Föreningen bedriver ett aktivt informationsarbete mot beslutsfattare och myndigheter i Sverige och inom EU, i det senare fallet ofta i samarbete med föreningens motsvarigheter i Norden och inom EU.

Föreningens arbete bedrivs till stor del på svenska, men information, kommunikation och diskussioner sker också i hög grad på engelska. Mer information om föreningen och dess verksamhet finns på www.svenskvardepappersmarknad.se.

Arbetsbeskrivning

Föreningens kansli består i dagsläget av 8 medarbetare, varav två jurister, två ekonomer, en civilingenjör med ekonomisk inriktning och två personer som ansvarar för föreningens administration och ekonomi. Föreningen är även inne i en process för att rekrytera en kommunikationsansvarig, vilken kommer att dela sin tid mellan föreningen och dess dotterbolag SwedSec Licensiering. Föreningen söker nu för att komplettera juristteamet en Junior Jurist med stort intresse för att arbeta med frågor relaterade till värdepappersmarknaden.

Föreningens nya Juniora Jurist kommer att i samarbete med andra medarbetare verka i och på sikt leda egna arbetsgrupper, tillsammans med medlemmarna besvara svenska och europeiska remisser, ansvara för rättsutredningar, delta i föreningens påverkans- och kommunikationsarbete, samt löpande informera medlemmarna om regelutvecklingen inom intressanta områden.

Vilka exakta områden och frågor föreningens nya Juniora Jurist kommer att arbeta med kommer att diskuteras med VD och föreningens chefsjurist och kommer bland annat att bero av den nya medarbetarens kunskaper och tidigare erfarenheter. Föreningens verksamhet täcker ett stort område och de uppgifter medarbetarna arbetar med varierar över tid, beroende av vilka frågor som är intressanta för medlemmarna.

Bland de områden och frågor som föreningens jurister täcker finns bland annat frågor som rör aktie- och derivatmarknaden inkl. Nasdaqs och övriga marknadsplatsers regelverk, frågor som rör Euroclear och VP-systemet, primärmarknaden inkl. prospekt, investerarskyddsregler, compliancefrågor, hållbarhetsfrågor, marknadsmissbruk, penningtvätt, frågor kring den nya digitala teknologin på finansmarknaden, avtalsrätt samt branschens självreglering.

Många frågor som hanteras av föreningen rör reglering som helt eller till stor del beslutas på EU-nivå varför föreningens medarbetare vid sidan av goda kunskaper i engelska och i branschen använd terminologi även måste ha ett starkt intresse för processerna inom EU.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk akademisk examen i juridik, gärna kompletterad med studier eller arbete i utlandet. Du bör ha minst 2 – 3 års relevant erfarenhet från svensk eller utländsk bank, värdepappersbolag, advokatbyrå, intresseorganisation, departement eller myndighet. Du har mycket stort intresse för värdepappersmarknadens funktion och regelutveckling såväl i Sverige som inom EU. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du trivs med och är van vid att arbeta självständigt och arbeta i grupp och projekt.

För att känna dig hemma inom föreningen är det viktigt att du är prestigelös och flexibel, tycker om att arbeta i en mindre organisation, har god förmåga att arbeta tillsammans med andra och med flera saker parallellt. Du är mycket serviceinriktad och drivs av att ha många interna och externa kontakter, där du både lyssnar och kan dela med dig av information. Du kan skapa och underhålla goda och långsiktiga relationer såväl inom som utom föreningen. Du har integritet och gott omdöme samt är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Svensk Värdepappersmarknad med Ogunsen Executive Search. Urvalet av ansökningar sker löpande med målsättning att inledande intervjuer sker i juni 2021. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87.

Välkommen med din ansökan!

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Varför Ogunsen?

Vi utgår alltid från kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar och kopplar detta till uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar. En lyckad rekrytering innebär att kandidaten bidrar till företagets utveckling samtidigt som hon/han utvecklas som individ.

  • Personligt engagemang

    Våra medarbetare gör det ”lilla extra” och sätter kunden och kandidaten i centrum. Som en mindre aktör är vi flexibla, snabbfotade och serviceinriktade

  • Öppen kommunikation

    Vi är tydliga, lyhörda och ärliga i dialogen med kunder och kandidater vilket är viktiga byggstenar för ett lyckat resultat och en långsiktig relation.

  • Erfarenhet & proaktivitet

    Vi kombinerar lång erfarenhet och kunskap med att ligga steget före och kontinuerligt arbeta med förnyelse.

Förmåga att identifiera och presentera mycket bra kandidater

"Jag har samarbetat med Ogunsen flera gånger och har alltid varit nöjd med resultatet. Kompetensen jag har haft behov av är sällsynt, eftertraktad och svårfångad.

Konsulterna på Ogunsen har snabbt förstått rollen och dess komplexitet och kunnat identifiera och presentera mycket bra kandidater. Viktigt är även att lyfta att kandidaterna haft en väldigt bra upplevelse genom processen och upplevt en tydlig, transparant och informativ process."

Christoffer Axelsson Head of Operations, AMF Kapitalförvaltning

 

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor