Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec söker Kommunikationsansvarig

Scroll to content

    SVPM Logotyp Liggande JPEG.jpg        swedsec_blå_300ppi_2.jpg

 

Brinner du för en hållbar finansmarknad och dess viktiga uppgift i samhället och kan du göra komplexa frågor lättbegripliga? Är du dessutom självgående, driven och idérik? Då kan du vara rätt person för att bli kommunikationsansvarig hos oss!

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (Svensk Värdepappersmarknad) och dess helägda dotterbolag SwedSec Licensiering AB (SwedSec) är sedan år 1908 respektive 2001 väl etablerade aktörer på den svenska finansmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad har 23 svenska, nordiska och utländska banker och värdepappersbolag som medlemmar och har till grundläggande uppdrag att verka för en i vidare bemärkelse hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. Svensk Värdepappersmarknad har ett 50-tal arbetsgrupper med deltagare från medlemmarna och driver ett aktivt påverkansarbete mot beslutsfattare i Sverige och inom EU.

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Drygt 190 företag är anslutna till SwedSec och omkring 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade.

I samband med att Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec utvecklar verksamheten har båda organisationerna ett behov av att stärka upp verksamheten med en gemensam kommunikationsansvarig.

Arbetsbeskrivning

Rollen som kommunikationsansvarig är en ny tjänst där du kommer att dela din tid mellan Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec. Då rollen är nyinrättad kommer det att finnas stora möjligheter att tillsammans med VD för respektive organisation utveckla kommunikationsrollen. Du kommer att ha en både strategisk och utförande roll i uppdraget att skapa intressant och relevant kommunikation som stärker förtroendet för och kännedom om Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec hos medlemmar, företag, myndigheter och beslutsfattare liksom hos en bredare allmänhet.

I uppgifterna ingår att utveckla och förvalta kommunikationsstrategier och -planer för relevanta målgrupper genom såväl traditionella som digitala kanaler, liksom att vara drivande i arbetet med att:

 • Ta fram årsberättelser, rapporter, nyhetsbrev och informationsmaterial i tryckt och digital form i omnikanaler.
 • Ta en aktiv del vid genomförandet av konferenser, seminarier, webinarier och andra arrangemang som genomförs i egen regi eller tillsammans med andra.
 • I samråd med VD och övriga medarbetare kommunicera budskap och information från respektive organisation.
 • Förvalta och utveckla hemsidorna www.svenskvardepappersmarknad.se  och www.swedsec.se på svenska och engelska.

För uppdraget är det viktigt att du har ett stort intresse för svensk finansmarknad, ekonomi och politisk debatt men också för händelser som sker internationellt, särskilt inom EU. Detta innebär att tjänsten förutsätter såväl mycket bra svenska som bra engelska i tal och skrift.

Kompetenser och erfarenheter

För att passa in i rollen krävs akademisk utbildning inom ekonomi, media- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring och/eller journalistik. Utöver detta krävs 7 – 10 års erfarenhet av en bred kommunikationsroll med stort eget ansvar.

I den här rollen ligger primärt fokus på kommunikation, gärna kompletterat med relevant erfarenhet inom marknadsområdet. Rollen kräver att du kan omsätta och konkretisera organisationernas övergripande strategier och mål i form av aktiviteter och budskap. För att lyckas krävs att du har erfarenhet av komplexa kommunikationsutmaningar och förmåga att situationsanpassa budskapen samt göra det komplicerade begripligt och intressant för prioriterade målgrupper.

Vidare behöver du ha kunskap och erfarenhet av att jobba med digitala plattformar och ha förståelse för digitala marknadsföringsmekanismer. Det är positivt om du tidigare har haft någon form av pressansvar med kunskaper om medialandskapet samt publiceringsverktyg såsom Cision, Mynewsdesk och/eller WordPress. Du bör ha tillägnat dig ovanstående kompetenser och erfarenheter inom den finansiella sektorn.

Då du agerar självständigt i rollen som kommunikationsansvarig och delar ditt uppdrag mellan två organisationer, där ledningen och medarbetarna har ett mycket gott samarbete, sitter nära varandra och delar gemensamma utrymmen, bör du ha ett eget driv och vara beredd att ta stort eget ansvar. Du är en van informell ledare med mycket god förmåga att samarbeta, som kan lotsa andra medarbetare som är experter på sina respektive områden inom kommunikationsområdet. Du är resultat- och handlingsorienterad med ett intresse för verksamheten, finansbranschen och dess roll i samhället.

Du har ett strategiskt och långsiktigt tänkande. Vi ser gärna att du har förmåga att hantera många parallella projekt och aktiviteter, att du är lösningsorienterad, pragmatisk och har ett digitalt förhållningssätt. För att lyckas i rollen är du kvalitetsmedveten, strukturerad och vågar prioritera, samtidigt som du tar egna initiativ, provar nya idéer och ny teknik.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec med Ogunsen Executive Search. Urvalet av ansökningar sker löpande. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Varför Ogunsen?

Vi utgår alltid från kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar och kopplar detta till uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar. En lyckad rekrytering innebär att kandidaten bidrar till företagets utveckling samtidigt som hon/han utvecklas som individ.

 • Personligt engagemang

  Våra medarbetare gör det ”lilla extra” och sätter kunden och kandidaten i centrum. Som en mindre aktör är vi flexibla, snabbfotade och serviceinriktade

 • Öppen kommunikation

  Vi är tydliga, lyhörda och ärliga i dialogen med kunder och kandidater vilket är viktiga byggstenar för ett lyckat resultat och en långsiktig relation.

 • Erfarenhet & proaktivitet

  Vi kombinerar lång erfarenhet och kunskap med att ligga steget före och kontinuerligt arbeta med förnyelse.

Förmåga att identifiera och presentera mycket bra kandidater

"Jag har samarbetat med Ogunsen flera gånger och har alltid varit nöjd med resultatet. Kompetensen jag har haft behov av är sällsynt, eftertraktad och svårfångad.

Konsulterna på Ogunsen har snabbt förstått rollen och dess komplexitet och kunnat identifiera och presentera mycket bra kandidater. Viktigt är även att lyfta att kandidaterna haft en väldigt bra upplevelse genom processen och upplevt en tydlig, transparant och informativ process."

Christoffer Axelsson Head of Operations, AMF Kapitalförvaltning

 

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor